<

Trucks

Ve spolupráci se zkušenými slévárnami a dodavateli komponentů (kingpins, axles, nuts) vám můžeme připravit výrobu Al trucks, odlévaných do pískových forem nebo kokil. Mimoto jsme distributoři Bolzen Trucks Germany a Polster Trucks